Thursday, July 28, 2011

"Inimmõtte jaoks eksisteerib ainult see, mis kuulub mõnesse tema keelde. Näiteks kujutavad puhtfüsioloogilised protsessid, nagu seksuaalkäitumine või alkoholi mõju organismile, endast füüsilist ja füsioloogilist reaalsust. Kuid just nende näidete varal tuleb ilmsiks oluline seaduspärasus: mida kaugem oma olemuselt on mingi valdkond kultuurisfäärist, seda enam tehakse jõupingutusi, et teda sellesse sfääri viia."

Juri Lotman, "Kultuur ja plahvatus" 
                                      Reefer Madness (1936)

No comments: