Friday, April 6, 2012

teel koju

jääb mul tänada kõiki neid, kelle töö ja pühendumise, panustatud rõõmu ja armastuse tõttu olen end viimastel nädalatel tundnud olevat üks osaduskonnast; see üleva kohtamise aukartlik tunne, mille ligiolu muudab inimese vastupidavamaks ja kindlamaks tema kõigis tegemistes.

---

MUÕ fotod: Peeter Laurits
No comments: