Tuesday, July 10, 2012

igav mäng, aga ikkagi mäng
                                                     olen siin boss, aga ainult kuu aegapikkadel tööpäevadel, siis kui lugemisest read juba silme ees hõljudes kohti hakkavad vahetama, lõbustan end raaamatupealkirjade täiendamise või ümbertegemisega. oma peas, muidugi. ehkki mõni raamat seda sugugi ei vaja, sest mida on sul lisada pealkirjadesse a la "kuningliku miljonäri salajane ammuihaldatud siivutu ettepanek" või "ostetud nooriku armastusestrateegia nurjumine"? mitte midagi, nad on täiuslikud. kõik ülejäänud pakuvad oma ebatäiuslikkuses aga lakkamatut mängulusti.                               näitlikustav kosmeetiline post-it R


pikaajalise pealkirjamängu tulemuseks on hägustunud žanripiirid ning hea ja halva kirjanduse maagiline ühtesulamine (aga ainult mängu kontekstis). olen avastanud ka juba paar suurepärast pealkirjaideed, mille jätan targu jagamata, sest võib-olla läheb kunagi vaja.

No comments: