Friday, July 20, 2012

"Sa võid oma vanad mõtted veel aastate ja aastakümnetegi pärast üles leida, kui lähed tagasi samasse kohta, kus sa neid mõtlesid. Alles siis, kui need kohad ja paigad on maa pealt kadunud, kaovad ka nendega seotud mõtted. Sel põhjusel hävitataksegi vallutatud maades kõigepealt kõik endine ära, lammutatakse maha ja kujundatakse ümber. Kui pole enam alles mõtlemise paika, pole alles ka mõtet." - Viivi Luik, "Varjuteater"

No comments: