Tuesday, April 16, 2013

viies märts 2010

see oli üks sügav kurv mis teed ümbritseva lumevälja
helendaval taustal lasi matuserongi viimasel otsal selle algust näha.
alles sealt jada lõpus olevast autost läbi akna õue vaadates
sellele kõige esimesele tumedale masinale
sain aru: nad viivad sind vanaisa ja
nii nagu selles kurvis siit autoaknast
nii jäängi sulle järele vaatama

kalju künka otsas seisis kepile toetudes vana mees
tema ei tahtnud su keha peitma tulla
vist ei oleks tahtnud ta sealgi seistes vaadata
kuid päeval nagu see
ohjumal kui valge kui ilus kui hele
sa jääd seisma ja vaatama

see oli üks sügav kurv
mis
teed ümbritseva lumevälja helendaval taustal
lasi matuserongi viimasel otsal
selle algust näha
ja päeval nagu see
sa pead vaatama


No comments: